SEDMIBOJ pro všechny

V rámci slavnostního otevření atletického stadionu pořádá TJ Loučka se ZŠ Zátor 14. 10. 2018 sportovní soutěž.

Závodí 4-6členný tým, který musí absolvovat 7 disciplín atletického odznaku všestrannosti:

1. skok do dálky

2. hod medicinbalem vzad

3. přeskoky přes švihadlo po dobu 2 minut ( vzad, vpřed, vajíčko, střídonož- vždy 30 sekund)

4. trojskok snožmo

5. sedy- lehy po dobu 2 minut

6. shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut

7. běh na 1 km

  • Na věku nezáleží, zúčastnit se může každý
  • Každý člen týmu musí absolvovat minimálně dvě disciplíny( může i víc, míň ne)
  • Každý tým musí vyslat na danou disciplínu 2 své členy ( ani víc, ani míň)

V praxi to znamená, čím víc členů má družstvo, tím menší dřina, neboť tím míň disciplín musí každý člen absolvovat.

Ukázka rozdělení do disciplín v případě čtyřčlenného týmu:


  • Soutěž se koná na atletickém ovále a v tělocvičně ZŠ Zátor
  • Časový rozpis:

9:30-10:00 prezentace ( za školou)

10:00 zahájení

14:00 předpokládaný konec soutěže, záleží na počtu účastníků

  • Ceny: medaile pro 3 nejlepší týmy
  • Soutěž se koná za každého počasí
  • Týmy přihlašujte na email: romana.lantova@zszator.com do 5. 10. ( vždy příjmení, jméno, ročník narození), rozdělení členů do jednotlivých disciplín nahlásíte na místě