Stručná historie

Na základě iniciativy obcí Zátor, Čaková, Brantice a ZŠ Zátor se 7. 9. 2009 uskutečnila zakládající členská schůze občanského sdružení TJ Loučka. V tomto roce byly otevřeny první oddíly florbalu, atletiky a volejbalu a postupně se dál rozšiřovaly o další oddíly. V současné době má TJ Loučka 10 oddílů a 9 trenérů, a protože je součástí základní školy, tak se veškeré sportovní aktivity prolínají, doplňují a obohacují také v rámci tělesné výchovy. 

Základním účelem a hlavní činností je:


 

- provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
- vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
- budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
- vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel
- hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy 
s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci 

- zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání a školení svých členů

- dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

Nejvýznamnější z aktivit je soutěž OVOV, kde se naši sportovci mohou setkat s mnoha olympioniky ČR. Tímto jsou děti ještě více motivovány stát se lepším sportovcem. Nejdůležitější je však to, že TJ Loučka je tu pro všechny, kteří se chtějí "hejbat". Cílem tedy není lámat rekordy a obsazovat první místa, ale kvalitně využívat svůj volný čas místo vysedávání u počítačů či jiné nevhodné činnosti. TJ tak přispívá k výchově ke zdravému životnímu stylu, ke smyslu povinnosti a zodpovědnosti mladého sportovce a eliminuje negativní patologické jevy. 
V současné době se základna TJ pohybuje v průměru něco přes 100 členů, kteří mohou navštěvovat oddíly Atletika, Cyklistika, Přípravný oddíl I, Přípravný oddíl II, Florbal I, Florbal II, Florbal III, Volejbal, Fotbal a Stolní tenis. Celá TJ roste na významu a dostává se čím dál víc do povědomí dětí a tím i do jejich životního stylu. Organizujeme pro děti a mládež nejrůznější sportovní aktivity jako např. cyklistiku, turistické výlety, běžkování na Praděd, desetiboj - Borec CUP, soutěže ve stolním tenise, florbalu, atletické závody a mnohé jiné. Vychováváme mladé sportovce, kteří získávají kladný vztah ke sportu a zúčastňují se nejrůznějších soutěží, a to i na republikové úrovni.