Naše oddíly

TJ Loučka má v současné době 11 oddílů a 11 trenérů. Přečtěte si stručnou charakteristiku každého z oddílu a vyberte si.

Přípravný oddíl I

 Rozvíjí děti po všech pohybových stránkách a zaměřuje se na všechny sportovní aktivity. Je určený pro děti od 1. do 3. třídy.  Vede paní Mgr. Ivana Brychtová. Oddíl bude otevřen alespoň při počtu 10 dětí!!!

ÚTERÝ

14:00 - 15:00

tělocvična/hřiště

Přípravný oddíl II

Navazuje na předchozí oddíl. Také zde si žáci zkouší všechny pohybové aktivity. Je určený pro děti od 3. do 5. třídy. Vede Mgr. Jaromír Chlubný. Oddíl bude otevřen alespoň při počtu 10 dětí!!!

ÚTERÝ

13:00 - 14:00

tělocvična/hřiště

Atletika

V tomto oddílu se zaměřujeme především na plnění odznaků OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) Nejlepší jezdí až na republikové finále.  Atletika je určená pro všechny žáky od 1. do 9. třídy. Vede letos nově Mgr. Radim Kohut.

STŘEDA

13:30 - 15:00

tělocvična/hřiště

Florbal I

Je určen pro děti od 2. do 4. třídy a seznamuje je se základními pravidly této hry. Žáky vede Mgr. Libuše Černá. 

STŘEDA

12:30 - 13:30

tělocvična

Florbal II

Rozvíjí techniku hry, herní kombinace a cvičení, ale hlavní je radost z pohybu a ze hry. Florbalisté jezdí pravidelně na školní turnaje. Určeno pro 5.-9. třídu. Trénuje Mgr. Jaromír Chlubný.

ČTVRTEK

13:30 - 15:00

tělocvična

Florbal III

Zde hrajeme pro radost, párkrát jsme si zahráli i na turnaji. Je určem starším hráčům a dospělákům, ale bereme mezi sebe i ty nejšikovnější mladší hráče. Vede a současně hraje Mgr. Jaromír Chlubný a Bc. Martin Klečka

NEDĚLE

17:00 - 19:00

tělocvična

Budo systém

Je bojový sport, který spojuje několik bojových umění jako např. Box, Jiujitsu, Alkampfjitsu, Aikido, Karate aj. Tento sport povede zkušený trenér Adam Dovrtěl, který je držitelem 3. danu Jiujitsu, 1. danu Aikida, 1. kyu Hanbo-Jitsu, 4. kyu Allkampf-Jitsu. Tréninky budou určeny zatím pro 5.-9. třídu a dle domluvy.

PONDĚLÍ, ČTVRTEK

18:00 - 19:30

tělocvična

Badminton

Tento sport je na vzestupu a také velmi oblíbený. Naši hráči pilně trénují, aby mohli měřit síly na turnajích s partnerskou školou. 

Je určený pro žáky od 5. - 9. třídy. Vede ho Mgr. Iveta Hromková.

PÁTEK 

13:30 - 14:30

tělocvična

Stolní tenis

Populární hra, která má zastoupení v několika našich hráčích. Ti jezdí měřit síly na nejrůznější školní turnaje. Je určeno pro děti od 5. třídy do 9. třídy. Trénuje paní Mgr. Jarmila Barešová a Mgr. Tomáš Moravec

ČTVRTEK

15:00 - 16:00

ateliér ZŠ

Cyklistika

Tento oddíl vede Mgr. Romana Lantová, která současně také aktivně závodí. Se svými svěřenci dosahuje vynikajících výsledků po celé republice a společně sbírají trofej za trofejí.

Určeno pro děti od 10 let. 

PONDĚLÍ

od 16:00

před školou

Netradiční sporty

V tomto oddíle se můžete odreagovat a zahrát si spoustu míčových i netradičních her, jako např. ringo, korfball, baseball, gorodky, kinnball aj. Povede a těší se na něco nového Mgr. Romana Lantová

Určeno pro žáky od 4. - 9. tříd.

PONDĚLÍ

13:30 - 15:00

tělocvična/hřiště